اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 15ختلالات متابولیکی در گاوهای شیری: اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گاوهاي شيري مي باشد بنابراين مديريت صحيح گاوهاي خشك نقش مهمي در كنترل بيماريهاي …

بیماری های متابولیک در گاوهای شیری-ITPNews

تب شیر یا فلج ناشی از زایمان یکی از اختلالات متابولیکی معمول در دوره زایمان می باشد منظور از بیماری تب شیر داشتن تب واقعی نیست. بروز تب شیر در گاو با سن …

بیماریهای متابولیکی در گاوهای شیری – گوساله دانی

تب شیر یا فلج ناشی از زایمان یكی از اختلالات معمول در دوره زایمان می باشد. منظور از بیماری تب شیر داشتن تب واقعی نیست. بروز تب شیر در گاو با سن دام مرتبط می …

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری – سایت تخصصی علوم دامی

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری. زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشك نقش مهمی در كنترل …

بیماریهای متابولیکی در گاوهای شیری – شرکت نعیم – ePage.ir

تب شير يا فلج ناشى از زايمان يکى از اختلالات متابوليکى معمول در دوره زايمان مى باشد منظور از بيمارى تب شير داشتن تب واقعى نيست. بروز تب شير در گاو با سن …

بيماری های متابوليک در گاوهای شيری – پارس بیولوژی

تب شير يا فلج ناشي از زايمان يكي از اختلالات متابوليكي معمول در دوره زايمان مي باشد منظور از بيماري تب شير داشتن تب واقعي نيست. بروز تب شير در گاو با سن دا …

تصاویر برای اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

{“cl”:9,”cr”:9,”ct”:3,”id”:”I4qHZq1DgyyLgM:”,”oh”:189,”ou”:”http://www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/06/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg”,”ow”:266,”pt”:”www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/06/…”,”rh”:”filemarket.org”,”rid”:”wY2Nv-8KrZAPqM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.filemarket.org/downloads/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C”,”st”:”فایل مارکت”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRDiPpbvCC5ejOyh2LxJzcVKmHnqF_W8KrrLSzgs_PiuKmq_9ByW1t39w”,”tw”:127}

{“cr”:15,”id”:”hQ_DQAfCVbYVOM:”,”oh”:429,”ou”:”https://www.itpnews.com/media/image1/8049/728/0/80/gav-new-16.jpg?t\u003d953b2d16164ed9d2cdf79072e51a1d84″,”ow”:728,”pt”:”www.itpnews.com/media/image1/8049/728/0/80/gav-new…”,”rh”:”itpnews.com”,”rid”:”mdjGE6m7D_L4gM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.itpnews.com/home/show/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C/29841″,”st”:”ITPNews”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTFdHamC5xRaPGj8MgcIbM7nsyr-PTeLlky1SKmz_GVJL34MkjNZHpRzLWG”,”tw”:153}

{“ct”:6,”id”:”uCsaP6jRNXE-tM:”,”oh”:193,”ou”:”http://www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/06/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg”,”ow”:261,”pt”:”www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/06/…”,”rh”:”filemarket.org”,”rid”:”6rh5HbdSyoLvdM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.filemarket.org/downloads/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C”,”st”:”فایل مارکت”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQfsW6bB4YVPox_8F3IgWMnJACppOdPltjQ324BUwtK2d9o_eaNtu1PY9w”,”tw”:122}

{“cb”:12,”cl”:6,”cr”:9,”id”:”8gogXahAoYHalM:”,”oh”:450,”ou”:”http://www.ranchers.net/photopost/data/500/medium/123_milk_fever.JPG”,”ow”:600,”pt”:”www.ranchers.net/photopost/data/500/medium/123_mil…”,”rh”:”keshavarzyar.ir”,”rid”:”yQxJqmqG81IYcM”,”rt”:0,”ru”:”http://keshavarzyar.ir/post/2756″,”st”:”کشاورزیار”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROtmCT5HbPNzDBEtg7jQZtSLsGneK6mhLJo5OZBMMTBuHmncSr2gmfmg”,”tw”:120}

{“id”:”Gy3UJpozYY01tM:”,”oh”:415,”ou”:”https://file.gisoom.com/book/1648774/front/000/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg?size\u003d290x\u0026t\u003d1514182627″,”ow”:289,”pt”:”file.gisoom.com/book/1648774/front/000/%DA%A9%D8%A…”,”rh”:”gisoom.com”,”rid”:”ctwCJtXtkHI0ZM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.gisoom.com/book/1648774/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/”,”st”:”شبکه جامع کتاب گیسوم”,”th”:100,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQoz3F2ej7UsuXXjnZurX2CbYrA-hs4ONiOq5XvCbjKxIMCZa4YON8fEEc”,”tw”:69}

{“cb”:21,”id”:”PIVGsJ48ROGh6M:”,”oh”:300,”ou”:”http://www.petrotarh.ir//greencontent/uploads/2017/10/Road-_188-200×300.jpg”,”ow”:200,”pt”:”www.petrotarh.ir//greencontent/uploads/2017/10/Roa…”,”rh”:”petrotarh.ir”,”rid”:”oNxyrhg_wWIKLM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.petrotarh.ir/articles/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C”,”st”:”صنایع شیمیایی پارس”,”th”:102,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQMLsDB0vSgsm6y4L4U1hQS-Ta3HJajp4yD-0XPriUAfymcOA3BgUg8JxE”,”tw”:68}

تصاویر بیشتر برای اختلالات متابولیکی در گاوهای شیریگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

بیماریهای متابولیکی در گاوهای شیری – دامپرور – پرشین بلاگ

۱۵ آبان ۱۳۹۱ – اختلالات عمده متابولیکی در گاوها تازه زا عبارتند از: 1- تب شیر 2- ادم یا خیز پستانی 3- کتوزیس 4- سندرم کبد چرب 5- جفت ماندگی 6- جابجایی …

بیماریهای متابولیکی در گاوهای شیری بیماریهای متابولیکی …

۲۹ فروردین ۱۳۸۶ – اختلالات عمده متابولیكی در گاوها تازه زا عبارتند از: 1- تب شیر 2- ادم یا خیز پستانی 3- كتوزیس 4- سندرم كبد چرب 5- جفت ماندگی 6- جابجایی …

مقاله بیماریهای متابولیکی گاو شیری – فایل مارکت

تب شير يا فلج ناشي از زايمان يكي از اختلالات متابوليكي معمول در دوره زايمان مي باشد منظور از بيماري تب شير داشتن تب واقعي نيست. بروز تب شير در گاو با سن دا …

اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری – دانلود انواع فایل، …

۲ روز پیش – تعداد صفحه : 15ختلالات متابولیکی در گاوهای شیری: اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گاوهاي شيري …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *