دانلود تحقیق انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز

دانلود تحقیق انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز

خنک کاری توربین به عنوان یک فن آوری کلیدی برای پیشرفت موتورهای توربینی گازی
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 34947 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 223

دانلود تحقیق انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

کاربر

مقدمه………………………………………………………1

خنك سازی توربین بعنوان یك تكنولوژی كلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی…………………………………………………………7

چالش های خنك سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشاركمپرسور……………………8

تكنیك های خنك سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….14

تاثیر خنك ………………..18

مشكلات خنك سازی………………………………………………22

تركیب پوشش های حصار حرارتی و خنك سازی……………………………………………………………………….30

فرایند بهبود خنك سازی ایرفویل……………………………………………………32

تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی………………………….35

كنش متقابل انتقال جرم حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..36

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………42

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………44

دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………46

موضوعات مربوط به تغییرمكان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزاد………………48

خنك سازی نازل توربین……………………………………………….56

تقابل با محفظه احتراق………………………………………………………………..58

انتقال حرارت پره……………………………………………..65

-خمیدگی………………………………………………………….69

-تاثیرات ناهمواری……………………………………………………..74

-اغتشاش…………………………………………………………………..76

خنک سازی فیلم پره…………………………………………76

-نسبت دمش……………………………………………………………………….86

-انحنای سطح…………………………………………………………………….87

-گرادیان فشار……………………………………………………………88

-آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………….89

-شیارهای خنك سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..91

-تجمع فیلم……………………………………………………………92

-تاثیر تزریق هوای خنك سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………94

موضوعات خنك سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….95

خنك سازی تیغه توربین……………………………………………………………..100

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..102

-نیروهای دورانی………………………………………………………………………102

-تاثیرات سه بعدی…………………………………………………………………105

پروفایل دمای گاز شعاعی………………………………………………………………106

تاثیرات ناپیوستگی………………………………………………………………107

تكنیك های خنك سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………109

-گذرگاههای درونی هموار………………………………………….111

– تیرك ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………113

-پین فین ها……………………………………………………………………………121

-تاثیر جت …………………………………………………………………………………………………..128

-جریان گردابی……………………………………………………..138

-خنك سازی فیلم……………………………………………………………………..141

موضوعات خنك سازی سكو و راس ………………………………………………………….144

خنك سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..148

-منبع خنك سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..148

بافر كردن مجموعه دیسك و روشهای خنك سازی دیسك………………………………………………………..153

خنك سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………158

خنك سازی محفظه احتراق……………………………………….161

-تاثیر تحول طراحی محفظه احتراق روی تكنیك های خنك سازی……………………………………….161

خنك سازی تعریق……………………………………………………167

خنك سازی نشتی……………………………………………………….169

همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………….173

پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………….177

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنك سازی…………………………………………………………179

ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تكنیك های معتبر سازی خنك سازی………………………………………..180

-رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..182

-ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….185

ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..188

شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یك آبشار داغ………………………………………………194

-معتبر سازی تاثیر خنك سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………194

شرایط مرزی تجربی دیسك توربین………………………………………………………………………………………200

تائید خنك سازی در یك آزمون موتور………………………………………………………………………………….204

-ابزار بندی متعارف…………………………………………………………….204

-پیرومتر درج شده درگاه بروسكوب………………………………………………………………………………..205

-رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..206

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنك سازی توربین………………………………………………..207

خنک کاری توربین به عنوان یک فن آوری کلیدی برای پیشرفت موتورهای توربینی گازی

عملکرد یک موتور توربینی گازی شدیداً تحت تأثیر دمای ورودی توربینی است و افزایش عملکرد می تواند با ماکزیمم دمای ورودی مجاز توربین حاصل شود . از نقطه توقف ( معیار ) عملکرد، احتراق استوکیومتر یک با دمای ورود توربینی حوالی 2000 درجه سانتی گراد ( 3650 درجه فارنهایت ) ، یک ترمودینامیک ایده آل خواهد بود، چون کاری صرف تراکم هوای مورد نیاز محصولات رقیق تراکم نمی شود . بنا بر این رویه کنونی صنعت ، دمای ورودی توربینی را به دمای سوخت استوکیومنز یک نزدیکتر می سازد ، به ویژه برای موتورهای نظامی با این وجود دمای مجاز قطعه فلزی برای اغلب آلیاژهای پیشرفته و فرآیند های صنعتی نمی تواند فراتر از محدوده 980-930 درجه سانتی گراد (1800-1700 درجه فارنهایت ) برود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *