دانلود تحقیق برنامه رسیدگی به حسابها

دانلود تحقیق برنامه رسیدگی به حسابها

بعد از آنكه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

دانلود تحقیق برنامه رسیدگی به حسابها

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

کاربر

برنامه ریزی حسابرسی :

1- كسب شناخت

2- ثبت سیستم

برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یك سیستم كنترل داخلی را پرسشنامه سیستم كنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد كه سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می كنیم .

پرسشنامه

بله

خیر

آیا كنترل جایگزین وجود دارد ؟

بله

خیر

1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

*

*

4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

كسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست كه ساختار كنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتكا كرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی كرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست كه دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

الف) قسمت سیستمی :

 • كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی
 • برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی
 • اجرای آزمون های اضافی
 • برآورد مجدد خطر كنترل

ب) قسمت آزمون محتوا :

1- نوشتاری

2- فلوچارت (رسم نمودار)

در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

منظور از اثبات مانده ها :

1- اثبات وجود 2- اثبات مالكیت

3- اثبات تمامیت 4- اثبات ارزش 5- افشاء

اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

1- نقد و بانك 2- حسابها و اسناد دریافتنی

3- موجودی كالا 4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

5- حسابها و اسناد پرداختنی 6- حقوق صاحبان سهام

1- برنامه رسیدگی به نقد و بانك :

الف ) قسمت سیستمی

1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی

2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر كنترل

ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنكه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانك :

 • كنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)
 • صورت مغایرت بانكی تهیه شده توسط شركت چك شود.
 • شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق
 • ارسال تأییدیه جهت بانكها
 • موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.
 • سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.
 • آزمون Cut off
 • تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

الف) قسمت سیستمی :

1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی

2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر كنترل

1- كنترل مانده تراز با دفاتر

2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

3- ارسال تأییدیه (وجود – مالكیت – ارزش را اثبات می كند)

4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

5- بررسی كفایت ذخیره م م

6- اجرای آزمون Cut off

7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود. درآمد بهره دریافتنی //

درآمد //

 • پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد كه دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

حسابهای موجودی كالا :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *