پرسشنامه سازگاري شغلی ديويس و لافكوايست

پرسشنامه سازگاري شغلی ديويس و لافكوايست

پرسشنامه سازگاري شغلی ديويس و لافكوايست

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است. تعداد سوالات: 36 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD …

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ) – ایران …

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ – پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ) بر اساس نظریه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ ساخته شده و با نمره گذاری و روایی و پایایی آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست-معلمان – روان …

۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – شرح: يكي از مهمترين منابع هر سازماني، نيروي انساني آن است . عوامل تشكيل دهنده اين نيرو، افرادي با احساس هستند كه اگر انگيزش كافي داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار مي برند. داشتن روحيه و رضايتمندي شغلي در رسيدن بهره وري بالاي سازمانها بسيار مهم است . همچنين يكي از عوامل مهم در بالا بردن …

بررسی مفهوم و مولفه¬های نظریه سازگاری شغلی دیویس و …

سپس با استفاده از مفاهیم نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست پرسشنامه 44 سوالی برای سنجش هر یک از مولفه¬ها تهیه شد. این پرسشنامه بر روی 300 نفر از معلمان منطقه 15 که با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شده بودند اجرا گردید. جهت بررسی پایایی سوالات از آلفای کرانباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه اولیه 44 سوالی …

[PDF]ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاري ﺑﺮاي و دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎري

توسط ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎنی
۱ مهر ۱۳۹۱ – ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم و. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻐﻠﻲ. دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ. و. ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاري ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ آن. در. ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﻣﻨﻄﻘﻪ. 15. ﺗﻬﺮان در. ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1390. -. 1389. Exploring the concepts and factors of Dawis & Lofquist job adjustment theory and making a questionnaire between women teachers of Tehran area 15 at 1389-1390 year.

پرسشنامه سازگاری شغلی (دیویس و لافكوایست، 1991) «نسخه …

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ – توضیحات. سازنده ابزار: ديويس و لافكوايست، 1991. تعداد گویه/سوال: 36. مولفه/زیر مقیاس: 7 مولفه: ارزش پيشرفت، ارزش راحتي، ، ارزش پايگاه، ارزش نوع دوستي، ارزش ايمني، ارزش خودمختاري و سبك سازگار ي. مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت. نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد. تفسیر: هنجاریابی ندارد، نقطه برش …

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ – مادسیج

۲۰ فروردین ۱۳۹۴ – دریافت پکیج پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ. (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، …

پرسشنامه سازگاری شغلی – سایت علمی آموزشی روانشناسی

شهرابی فراهانی (1389) با توجه به اصول اساسی نظریه دیویس و لافکوایست(1991)، پرسشنامه 36 آیتمی با 7 عامل را تهیه کرد که عبارتند از: ۱- ارزش پیشرفت، ۲- ارزش راحتی، ۳- ارزش پایگاه، ۴- ارزش نوع دوستی، ۵- ارزش ایمنی، ۶- ارزش خودمختاری، و ۷- سبک سازگاری.

بررسی مفهوم و مولفههای نظریه سازگاری شغلی دیویس و …

توسط ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎنی
سپس با استفاده از مفاهیم نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست پرسشنامه 44 سوالی برای سنجش هر یک از مولفهها تهیه شد. این پرسشنامه بر روی 300 نفر از معلمان منطقه 15 که با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده بودند اجرا گردید. جهت بررسی پایایی سوالات از آلفای کرانباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه اولیه 44 سوالی 713/0 …

پرسشنامه سازگاري شغلی ديويس و لافكوايست – آزمون یاب: …

پرسشنامه سازگاري شغلی ديويس و لافكوايست. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است. تعداد سوالات: 36. تعداد صفحات: 5. شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی.

بررسي مفهوم و مولفه هاي نظريه سازگاري شغلي ديويس و …

سپس با استفاده از مفاهيم نظريه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست پرسشنامه 44 سوالي براي سنجش هر يك از مولفه ها تهيه شد. اين پرسشنامه بر روي 300 نفر از معلمان منطقه 15 كه با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند اجرا گرديد. جهت بررسي پايايي سوالات از آلفاي كرانباخ استفاده شد. پايايي پرسشنامه اوليه 44 سوالي 713/0 به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *